אבחון ASD

אבחון של הפרעה בספקטרום האוטיסטי בוחן קשיים והפרעה בתפקוד הילד בתחומי התקשורת החברתית ובתחום של ההתנהגות והתחושה.
לצורך האבחון משתמשים בכלי אבחון פורמלים הכוללים שאלוני תקשורת להורים ו/או לגורם החינוכי, מדדי הסתגלות כגון שאלוני ABASII וכן מבחנים הבודקים את היכולות התקשורתיות בצד הקשיים התקשורתיים כדוגמת מבחן האדוס2. בנוסף ניתן להיעזר בתצפית במשחק חופשי ובתצפית במסגרת החינוכית בחברת בני הגיל.