אבחון ASD

אבחון פסיכולוגי תקשורתי נועד להעריך את יכולות התקשורת של הילד בצד חסרים וקשיים תקשורתיים, והוא מבוצע כאשר ישנם קשיים חברתיים, תקשורתיים והתנהגותיים וחשד להפרעת תקשורת בספקטרום האוטיסטי, ASD.

האבחון הפסיכולוגי התקשורתי מוכר על ידי השירותים הפסיכולוגים ותקפים בוועדות אפיון וזכאות של מחלקת החינוך בעיריות.
בוועדות אפיון וזכאות מתקבלות החלטות בתיאום עם רצון ההורים לגבי המסגרת החינוכית המתאימה לילד ולגבי מתן עזרה וטיפולים בתוך המסגרת החינוכית.

האבחון הפסיכולוגי התקשורתי מוכר על ידי ביטוח לאומי לצורך מתן קצבת נכות לילדים על הספקטרום האוטיסיטי וכן לילדים עם עיכובים התפתחותיים.