טיפול בגישת ה- DIR

ה- DIR מהווה גישה טיפולית לטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים מורכבים כוללניים, והוא נכתב על ידי ד"ר סטנלי גרינשפן וד"ר סרינה ווידר.
טיפול פסיכולוגי במשחק (floortime) בדגש תקשורתי-רגשי הנו טיפול ששם דגש על שלבי ההתפתחות התקשורתיים רגשיים על פי גרינספאן, בו ניתן דגש לשלבי התפתחות של ויסות עצמי וחקירה, אינטימיות והנאה מקשר, יזימה והיענות של מעגלי תקשורת ופתרון בעיות.
ההתייחסות לשלבי ההתפתחות התקשורתיים נעשית תוך התייחסות לפרופיל הסנסורי של הילד ולקשר וליחסים בינו לבין הדמויות המשמעותיות המטפלות בו.
הטיפול מלווה בהדרכת ההורים לגבי חזקים וחולשות של הילד, אינטראקציות והתנהגויות בבית.
ה- DIR הם ראשי תיבות של:
Developmental levels- הרמות התפתחותיות על פי שלבי התפתחות שונים בשנות חייו הראשונות של הילד.

 1. Individual differences- הבדלים אינדוידואליים בין ילדים והפרופיל הסנסורי של הילד
  פרופיל סנסורי-מוטורי כולל אופן עיבוד חושי ובדיקה האם הילד מציג תת תגובתיות או תגובתיות יתר, למגע, שמיעה , ראייה ותפיסה חזותית.
 2. Relationships- היחסים המשפחתיים, ובפרט יחסי הורה-ילד ויחסים בין אחים.
  דפוסים של ההורים: מנחמים, מוצאים רמה מתאימה של גירוי, מעורבים בקשר, קוראים רמזים ואותות, שומרים על זרימה רגשית, מעודדים התפתחות.

ישנן שש רמות התפתחותיות בשנות חייו הראשונות של הילד, וכל ילד עובר דרכן. במידה וקיימים חסרים באחד או יותר מהשלבים, יש צורך בטיפול בקושי.

השלבים כוללים:

 1. וויסות וחקירה של הסביבה
  שלב זה כולל את יכולות הוויסות של הילד ואת מידת החקירה שלו את סביבתו. בשלב זה נתבונן על הפעוט ונבחן מהו האופן שבו הוא מתייחס לגירויים שמיעתיים או ויזואליים, מהי יכולתו לקשב משותף, מהי רמת העניין והאפקט שהוא מציג, מהי התייחסותו לאנשים והתייחסותו לחפצים טכניים, ומהי רמת החקירה וגילוי העניין שלו בסביבה..
 2. קרבה ואינטימיות –
  מהו רצון הפעוט להיות מעורב באינטראקציה חברתית ולהתייחס לאחר, מידת התלות שלו בסביבה, מה מעודד אינטימיות אצלו ומידת ההנאה שלו מהאחר.
 3. תקשורת דו כיוונית-
  בשלב זה נראה פתיחה וסגירה של מעגלי תקשורת, יזימה והיענות: מוכנות ללכת אחרי רעיונות שמוצעים על ידי מישהו אחר.
 4. פתרון בעיות מורכבות –
  בשלב זה נראה את יכולת הילד לפתור בעיות ובכללן להשתמש בג'סטות ובמשחק סימבולי.
 5. יצירה של רעיונות דמיוניים והרחבה שלהם
 6. חשיבה רגשית ודיפרנציאציה ייצוגית
 7. בניית גשרים בין רעיונות