אבחונים פסיכולוגים לילדים

אבחון פסיכולוגי התפתחותי לפעוטות ולילדים בגיל הרך

בשנות החיים הראשונות מבוצע אבחון התפתחותי אשר מטרתו למקד את הקשיים אשר עולים בתפקודו של הילד בחיי היום יום ובתחומי ההתפתחות השונים. אנו מסתכלים על תפקודו של הילד ותחומי ההתפתחות השונים לעומת אלו המצופים לגילו, והפער ביניהם מעיד על עיכוב התפתחותי. ככל שהילד גדל, ניתן יותר להעריך כל תחום בנפרד וכן יכולת כוללת של תפקוד, היכולות הופכות להיות יציבות יותר, ולכן בגילאים גדולים יותר אנו מעריכים את היכולת הקוגנטיבית של הילד.

באבחון הפסיכולוגי ההתפתחותי מוערכים ילדים צעירים יותר במטרה להעריך את התפתחותם הכללית ואת תפקודם בתחומים השונים. אבחון זה יכול להיעשות עד גילאי 3-4 שנים לערך.

מטרתו של האבחון הקוגנטיבי היא להעריך את יכולתו האינטלקטואלית של הילד. התפקוד האינטלקטואלי מורכב מתפקוד קוגנטיבי מילולי ותפקוד קוגנטיבי ביצועי, וכן מוערכת היכולת האינטלקטואלית הכללית.

ככל שהילד גדל מעריכים יכולות נוספות הכוללות מדדים של מהירות עיבוד המידע, תפקודי זיכרון, יכולות תפיסתיות ותפקודים גרפו מוטוריים.

גם כאשר נערך אבחון פסיכולוגי התפתחותי וגם כאשר נערך אבחון פסיכולוגי להערכה קוגנטיבית אנו בודקים גם את התחום הרגשי וההתנהגותי, האופן שבו הילד יוצר קשר ומשתף פעולה באבחון וכן את טווחי הקשב והריכוז שהילד מציג.

המידע שההורים מוסרים משמעותי מאוד בתהליך האבחון והערכה, וכן הערכתם לגבי מידת היות תפקוד הילד באבחון משקף או לא את תפקודו בחיי היומיום.

בהתאם לתוצאות האבחון ניתן למקד את הטיפולים להם הילד זקוק לשם התקדמותו בתחומים השונים.
רמת ההתפתחות מאופיינת בציון DQ. ציון DQ משמעו הגיל שבו הילד מתפקד חלקי הגיל הכרונולוגי של הילד. ילד שמתפקד מעל לגילו יקבל ציון DQ מעל 100, בעוד שילד שמאחר בהתפתחותו יקבל ציון פחות מ- 100. DQ נמוך מ- 62 מאפיין ילדים עם עיכוב התפתחותי ניכר.

בילדים מגילאים שלוש שנים ומעלה, ניתן להעריך את היכולות הקוגנטיביות שלהם. באבחון קוגנטיבי תוצאות האבחון נמדדות כציון IQ, שהוא ציון מבחן האינטליגנציה לילדים בגיל הרך. למבחן זה יש נורמות היכולות להצביע היכן תחומי החוזק ותחומי הקושי שהילד מציג.

על פי ממצאי האבחון ניתן להמליץ על הערכות וטיפולים פרא רפואיים להם הילד זקוק (קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוגית התפתחותית), וכן במידת הצורך על התאמות המסגרת החינוכית והעזרה שהילד זקוק לה בתוכה.

האבחון ההתפתחותי והאבחון הקוגנטיבי יכולים להוות גם ככלי עזר ומעקב אחר התקדמותו של הילד ובחינת הצרכים לאחר תקופה שעוברת הן במסגרת החינוכית, הביתית ולטיפולים הפרא רפואיים להם הילד זקוק.

דילוג לתוכן