זמן רצפה - משחק התפתחותי עם ילדים

כלים טיפוליים ומטרות טיפוליות בשיטת ה- floortime- "זמן רצפה"

 • המשחק משמש ככלי טיפולי. במהלך הטיפול יושם דגש על עזרה בהבניית רצף במשחק, עם התחלה, אמצע וסוף, הרחבה של המשחק ועידוד של העלאת רעיונות.
 • במהלך המשחק יושם דגש על לימוד מיומנויות וחשיבות של שיתוף פעולה, התייחסות לכוונות, רגשות, מחשבות והתנהגויות.
 • ניתן חוויות של הצלחה על ידי נתינת משימות קצרות וקלות.
 • יושם דגש על הנאה מזמן כיף יחד הורה-ילד.
 • יושם דגש על היזימה של הילד והליכה אחר הרעיונות שהילד מביא- follow the child lead.

 • במהלך זמן המשחק, בתלות בגיל הילד ובמטרות, ניתן לתת דגש גם על לימוד מיומנויות בתחום ההבעה ובתחום ההבנה.
 • יהיה שימוש בטיפול באמצעים חזותיים וקוליים: מוזיקה, ריקוד, אורות וציור משותף.
 • נשתמש באפקט ודרמטיזציה וביטוי של רגשות במשחק.
 • נלמד במהלך המשחק מיומנויות של הבנה חברתית : שיתוף, חלוקה, אכפתיות.
 • בתלות בנושאים בהם הילד עוסק נתמודד עם עצמאות ומיומנויות יומיום.
 • נלמד קישור בין התנהגויות ורגשות של הנאה, כעס, עלבון, אכזבה, נאמנות, חברות.
 • נתייחס ליכולות הילד לפתרון בעיות ונקדם מיומנות זו.

 

הזמן בטיפול לכשעצמו אינו מספק ולכן נרצה לעשות הכללה של המיומנויות והדגשים בטיפול לבית. יישום זמן הרצפה לבית, קיום של מפגשים עם ילדים בני הגיל אחר הצהריים, עידוד עצמאות במיומנויות יומיום כגון באכילה, הלבשה, רחצה. במקביל חשוב להתייחס גם למסגרות החינוכיות ונרצה לקיים קשר עם המסגרת הגנית או הבית ספרית, להצטרף לישיבות צוות במסגרת החינוכית במידת האפשר, לקיים תצפיות במסגרות הגניות במידת הצורך ולתת הנחיות והכוונות לצוות הבית ספרי.

דילוג לתוכן