אבחונים פסיכולוגים לילדים

אבחון פסיכולוגי התפתחותי לפעוטות ולילדים בגיל הרך בשנות החיים הראשונות מבוצע אבחון התפתחותי אשר מטרתו למקד את הקשיים אשר עולים בתפקודו של הילד בחיי היום יום ובתחומי ההתפתחות השונים. אנו מסתכלים על תפקודו של הילד ותחומי ההתפתחות השונים לעומת אלו המצופים לגילו, והפער ביניהם מעיד על עיכוב התפתחותי. ככל שהילד גדל, ניתן יותר להעריך כל […]

ההערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית

אבחון פסיכולוגי התפתחותי

ההערכה הפסיכולוגית ההתפתחותית מהווה סקירה של יכולות, תפקודים והישגים של הילד לשם מתן ייעוץ, קידום ושיפור. האבחון הפסיכולוגי נעשה באמצעות כלי אבחון פורמליים מתוקננים, תצפיות, משחק, שיחה עם הילד. בנוסף נאסף חומר רקע על ידי ושיחה עם ההורים ועם צוותים חינוכיים וטיפוליים. הערכה הפסיכולוגית בוחנת מספר תחומי תפקוד ומותאמת לסיבת הפנייה לאבחון: אפיונים התנהגותיים ייחודיים […]

מסגרות חינוכיות של החינוך המיוחד וקבלת עזרה בתוך המסגרת החינוכית

חלק מההמלצות של האבחון הפסיכולוגי מתייחסות לצרכים של הילד בתוך המסגרת החינוכית: סיוע של גננת שיח בגן רגיל– סיוע כזה מתאים לילד שהתפתחותו הכללית תקינה, אך יש לו קשיים ממוקדים בחלק מהתחומים, כגון בשפה, בהבנה או במיומנויות למידה בהם גננת השיח יכולה לתת עזרה ומענה בתוך המסגרת של הגן. גננת השיח ניתנת על פי קריטריונים […]