מן התקשורת

ראיון על התפתחות של תינוקות, האופן שבו תינוקות חווים את העולם: חוש הראייה, חוש הטעם, חוש השמיעה

ראיון בתוכנית של רפי קרסו על דיספרקסיה בילדים

"החפרנים": ראיון על התפתחות של תינוקות בשנה הראשונה בחיים.

הרפלקסים הפועלים אצל תינוקות, יכולות המתפתחות בשנה הראשונה לחיים ומשחקים שמפתחים את התינוקות. קוקו תינוקות: איך מתפתחת קביעות אובייקט אצל תינוקות ? איך מומלץ לשחק עם תינוקות?

השלכות של פרידה ומעבר של מקום מגורים באילוצים חיצוניים. מהן ההשלכות על ילדים רכים ?