האבחון הפסיכולוגי ההתפתחותי

/ נורית שמיט קלנדרוב

הפסיכולוג ההתפתחותי עוסק באיתור תינוקות וילדים בגיל הרך בסיכון התפתחותי רב תחומי.
המטרה של אבחון בגיל מוקדם היא להמליץ על הטיפולים והמסגרת החינוכית המתאימים על מנת להעלות את הילד עד כמה שניתן על מסלול התפתחותי תקין
ולקדם את התפתחותו של הרך בשנים בכל התחומים.

תקשורת-בגיל-הרך - מאמר

קריטריונים המאפיינים את סוג האוכלוסייה המופנה לפסיכולוגים התפתחותיים:

 • ילדים עם איחור התפתחותי- תפקודי וכללי.
 • ילדים עם בעיות סומטיות- ילדים סומטיים מוגדרים כילדים עם בעיות כגון: שיתוק מוחי, מחלות נוירולוגיות, תסמונות גנטיות, מחלות ממושכות, פגיעות טראומטיות וילדים שעברו בדיקות רפואיות פולשניות בינקות ובגיל הרך.
 • ילדים המוגדרים כסובלים מ – D.S.A (אוטיזם)
 • ילדים הסובלים מ – M.S (אילמות מתוך בחירה)
 • ילדים הסובלים מחסך סביבתי, ומתסמונות גמילה (סמים ואלכוהול), הנמצאים בסיכון התפתחותי.
 • ילדים שתמונת התפתחותם מורכבת ויש קושי באבחנה מבדלת.

מי מפנה?

ההפניה לפסיכולוג ההתפתחותי יכולה להתבצע ביוזמת ההורים או ביוזמת גורמים בקהילה (רופא ילדים, נוירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, גננות, אחיות, שירותים פסיכולוגים, שרותי רווחה) כל הפניה למסגרת להתפתחות הילד חייבת להיעשות באמצעות רופא הילדים או רופא המשפחה המטפל בילד.

מבחנים סטנדרטיים ומקובלים שבשימוש הפסיכולוג ההתפתחותי מחולקים למספר קטגוריות:

 • מבחני אינטליגנציה
 • מבחנים נוירו- קוגניטיביים התפתחותיים
 • מבחני השלכה
 • סולמות הסתגלות
 • שאלונים מובנים

מבחנים התפתחותיים – קוגנטיבים (DQ)

 • מבחן ביילי 2 Bayley Scales of Infant and toddler Development – Second Edition לבדיקת התפתחות התפקוד המוטורי, השפתי, המנטלי והתנהגותי של פעוטות (מגיל חודש עד 42 חודשים)
 • מבחן ביילי 3 Third Edition
 • מבחן ה – Mullen Scales of Early Learning לבדיקת יכולות קוגניטיביות ואיתור לקויות למידה וקשיים בכל תחומי ההתפתחות (מגיל שנתיים עד שמונה שנים)

מבחני אינטיליגנציה ומבחנים נויורו-התפתחותיים (IQ):

  • מבחן סטנפורד בינה 5
  • Stanford – Binet Intelligence Scale Fifth Edition
לבדיקת אינטליגנציה של ילדים ומבוגרים (גילאי 2.6 שנים והלאה)
 • WPPSI מבחן ווכסלר לגיל הגן בעברית-לבדיקת אינטליגנציה של ילדים (גילאי 4:6- 6:6)
 • WPPSI III -מבחן ווכסלר לילדי הגן -לבדיקת אינטליגנציה של ילדים (גילאי 3 – 7)
 • מבחן קאופמן לילדים (K-ABC) – מבחן נוירופסיכולוגי לבדיקת תפקודים בתחומי השפה, התפיסה, הויזו מוטוריקה, הזיכרון והקשב (גילאי 3 – 12)

האבחון הפסיכולוגי ההתפתחותי

בוחן תפקודים במספר תחומים:

 • התחום התקשורתי
 • התחום השפתי
 • התחום הביצועי-תפיסתי
 • תחום הזיכרון
 • התחום הגרפו-מוטורי
 • תחום הלמידה
 • תחום המשחק
אפיונים התנהגותיים ייחודיים של הילד: מידת העניין והסקרנות שהילד מציג בסביבתו, לקשר העין עם המבוגר, ליכולות חיקוי, לשיתוף הפעולה, למידת התנועתיות, ליכולת לשבת לאורך זמן, טווחי קשב וריכוז ולמידת ההתמדה. כמו כן נבדקות יכולות הויסות, מידת ההסתגלות ותחומי העניין, תגובה למעברים, היכולת להתחיל ולסיים מטלות. בתחום השפתי: מוערכות יכולות של הבעת שפה הכוללות הפקת שפה ודיבור, התייחסות שמית לתמונות, תגובה לבקשה, חזרה אחרי מילים, ביצוע הוראות, מידת השטף, מיומנויות תחביריות ואורך המבע הקולי. וכן יכולות של הבנת שפה הכוללות הבנת הוראות, הכרות עם חפצים, התייחסות לתמונות, הבנת מצבי יומיום ומצבים חברתיים, הבנת מושגים מופשטים והבנה מילולית מופשטת. התחום הביצועי תפיסתי מתייחס ליכולות להרכיב פאזלים, יכולות של אנליזה וסינתזה של דגמים, מיומנויות של מוטוריקה עדינה ושל גרפו מוטוריקה. תחום המשחק הכולל תגובה למשחקי אורות וקולות, למשחקים סנסורים, יכולת למשחק פונקציונלי, משחק במשחקי סיבה ותוצאה ראשוניים, משחק עצמי ומשחק משותף, משחק סימבולי, הבעת רצף רעיונות במשחק וגישור בין רעיונות במשחק. התחום התקשורתי כולל את מידת היזימה וההיענות, תגובה להתערבות במשחק, מידת ההדדיות והאינטראקציות המשותפות.

אוטיזם

אוטיזם הנה הפרעה התפתחותית הנמשכת לכל אורך החיים, המופיעה לרוב במהלך שלוש השנים הראשונות לחיים. זוהי הפרעה מראשית ההתפתחות הבאה לידי ביטוי באספקטים רבים של ההתפתחות. אוטיזם מתואר כספקטרום של הפרעות עם רמות חומרה שונות המתבטאות ברמות תפקוד שונות: החל מתפקוד נמוך של פיגור ועד תפקוד גבוה, ורמות התפקוד עשויות להשתנות במהלך ההתפתחות. סימנים ראשונים להפרעה מופיעים לרוב בסביבות גיל 18 חודש, כאשר ניכרים חסרים בהצבעה, שיתוף בחוויה (share attention) וחיקוי. בסביבות גיל 24 עד 30 חודש בולט החוסר באינטראקציה חברתית, תקשורת ומשחק. ספקטרום של הפרעות משמעו שקיים טווח רחב של ההפרעות בעצמה שונה ובאינטנסיביות שונה אך ישנם ליקויים בסיסיים המשותפים לכל הלוקים בהפרעה.

אוטיזם מאופיין בהתפתחות לקויה בשלושה תחומים:

 • בתחום החברתי
 • בתחום התקשורתי
 • בתחום ההתנהגותי

הקשיים שעולים בקרב ילדים עם ASD:

 • קושי ביצירת קשר עין רצוף
 • מונוטוניות באינטונציית הדיבור
 • קושי בקשב משותף
 • קושי בפתרון בעיות
 • קושי ביזימת תקשורת דו כיוונית אפקטיבית
 • קושי בהפגנת טווח הרגשות המצופה לגיל
 • קושי בהבנה של סיטואציות מחיי היומיום.
 • קושי בשילוב עצמאי במשחקים קבוצתיים ובמשחקי תחרות.
 • חוסר יכולת להתפשרות ולהתגמשות במשחק
 • נטייה לקונקרטיות ולתבניתיות במשחק ודפוסי משחק חוזרים
 • תנודות במצב הרגשי שהביאו למידות שונות של שיתוף פעולה.
 • התנהגות ילדותית
 • לא משדר שרוצה לשחק עם הילדים
 • משחק הרבה לבד
 • מעלה מעט רעיונות במשחק

הקשיים האופייניים באוטיזם:

התנהגות חברתית חריגה :

 • חיקוי מועט
 • קשר עין לקוי
 • מיעוט התייחסות ומיעוט אינטראקציה
 • חוסר תגובה או התעלמות מהאחר
 • חוסר עניין במשחקים חברתיים
 • העדפה להיות לבד
 • אפקט דל בפנים

חזרתיות וצמצום בפעילויות ועיסוקים:

 • סטראוטיפיות מוטורית
 • שימוש לא מותאם בחפצים ומשחק בלתי רגיל
 • התקשרות לחפצים בלתי רגילים
 • חוסר תחושה לכאב, קור או חום
 • רגישות יתר לטעמים
 • צורך בשמירת רוטינה וסדר

התנהגות תקשורתית חריגה :

 • אחור בדבור
 • שימוש מועט במחוות
 • אין ניסיון למשוך תשומת לב לפעולות של עצמו
 • חוסר תגובה/תגובה לא עקבית לשם

כלים סטנדרטים לאבחון אוטיזם:

 • ADI-R: Autism Diagnostic Interview ראיון קליני עם ההורים – מאפשר קביעת אבחנה מבדלת בין אוטיזם להפרעות התפתחותיות אחרות (מתאים מעל לגיל מנטלי של שנתיים)
 • ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule : הערכה קלינית של הילד– מכיל סדרה של מטלות מובנות וחצי מובנות המערבות אינטראקציה חברתית בין המאבחן והנבדק על מנת לראות את איכות האינטראקציה ולצפות בהתנהגויות המזוהות עם אוטיזם (מתאים מינקות עד הבגרות)
 • DSM V –קריטריונים לאבחנה

ה- ADI-R

 • היסטוריה התפתחותית מוקדמת
 • תקשורת ושפה
 • מיומנויות חברתיות ומשחק
 • תחומי עניין מוזרים והתנהגויות מצומצמות
 • התנהגויות לא ספציפיות
 • יכולות מיוחדות

ה-ADOS :

מחולק ל- 4 מודולות, בהן משתמשים על פי גיל הילד (יכולת הילד ללכת היא דרישה לשימוש במבחן): מודולה 1- לילדים עם מעט שפה או ללא שפה מודולה 2- לילדים שמדברים, אך לא באופן שוטף מודולה 3- לנבדקים צעירים יותר עם שטף מילולי מודולה 4- למתבגרים ומבוגרים עם שטף מילולי

שאלונים לאבחון אוטיזם:

 • שאלון CARS
 • שאלון GARS
במודולה 1: הילד נבדק במשחק משותף, תגובה לשמו, תגובה לקשב משותף, שיתוף פעולה במשחק בועות, חיוך חברתי תגובתי, ציפייה לשגרה חברתית, חיקוי סימבולי ופונקציונלי, מסיבת יומולדת (היכולת להצטרף למשחק של יומולדת עם בובות), חטיף (האופן שבו הילד מבקש בהקשר מוכר) בודקים האם הילד באופן ספונטני מחפש את מעורבות ההורה, איך הוא עושה זאת, האם זה מוגבל לחיפוש חיבה או עזרה. בוחנים את המשך שהילד חוקר משחקים ונשאר מעורב בפעילות למשך זמן מתאים, עובר מחפץ לחפץ או מעורב בפעילות חזרתית. כלי האבחון כוללים: משחק של pop up, טלפון צעצוע, ספר, קוביות, ליצן בקופסא, משאית, בובת תינוק, כדורים, קופסת מוסיקה, כלי אוכל, מכוניות, שמיכת תינוק

חשיבות האבחנה:

 • גישה להתערבות מתאימה
 • גישה לשירותים מתאימים
 • קביעת רמת ההתפתחות
 • פיתוח תוכניות אישיות
 • מדידת שינויים מעבר לזמן

מיומנויות תקשורתיות קדם מילוליות

קדם מילוליות :
 • קשר עין
 • קשב משותף
 • חיוך חברתי
 • לקיחת תורות
 • חיקוי מוטורי וקולי
 • מחוות (הצבעה, סימון כן לא עם הראש, "תן לי")
 • ווקליזציות תקשורתיות
 • הבעות פנים
 • אינטונציות
 • התייחסות למימיקה
 • שימוש במימיקה
 • שימוש בז'רגון
 • התייחסות להצבעה
 • שימוש בהצבעה

מיומנויות תקשורתיות מילוליות

 • מילים
 • צירוף של מילה וג'סטה
 • חיקוי מילים
 • שימוש במשפטים
 • הבנת שפה בליווי גסטה
 • הבנת שפה ללא גסטה
 • אינטונציה מותאמת/לא
 • אינטונציה שטוחה/משתנה
 • שימוש במילים לצורך תקשורת/לא לצורך תקשורת
 • שימוש באקולליה מיידית/מושהית

התייחסות לאחרים

 • שימוש במבוגר
 • הנאה מעידוד
 • התייחסות לשם
 • הבחנה בין דמויות
 • העדפה בין דמויות
 • הימנעות מקשר עם אנשים
 • הדדיות
התפתחות המשחק צילום אווירה ילד מפריח בועות סבון
התפתחות-המשחק-ילדים צילום אווירה ילדים גולשים

משחק

 • קושי במשחק משותף
 • משחק חזרתי
 • רמת משחק פונקציונלית
 • משחק סימבולי שלב אחד/שניים/רצף
 • תכנון שלבי משחק

מאפיינים התנהגותיים

 • התנהגות בכניסה לחדר
 • קושי במעברים בין גירויים ומשימות
 • קושי בישיבה ליד שולחן
 • יכולת ריכוז
 • קושי בהיענות לדרישה
 • קושי בלקיחת יוזמה
 • קושי בסקרנות והתענינות
 • מגוון ההבעות הרגשיות קיים/לא
 • אפקט תואם לסיטואציה
 • מיקוד יתר
 • קושי במעברים
 • טקסיות/חזרתיות
 • תנועות סטראוטיפיות
 • אקטיביות/פסיביות

טיפול באוטיזם

 • טיפולי DIR
 • טיפולים בגישה התפתחותית תקשורתית
 • טיפולי ABA
 • טיפולים בגישה התנהגותית
 • טיפול פסיכולוגי
 • הדרכה להורים
 • קבוצה למיומנויות חברתיות

התפתחות המשחק

משחק

דרך משחק הילד מתנסה בחוויות מאתגרות ומשפר תפקודים במגוון תחומי התפתחות
הוא יוזם רעיונות ומגלה בחירה והעדפות
הוא מביע דרך המשחק מגוון רגשות
הוא נמצא בקשר פעיל עם האחר
הוא מתנסה בפעולות חדשות ומשנה חוקים במסגרת מותרת
הוא מפעיל את הדמיון
הדגש הוא על התהליך ולא על התוצאה

התפתחות המשחק: משחק שמכוון לחפץ

 • הילד לא מתעניין בחפצים. מתעסק עם עצמו, משוטט בלי לחקור חפצים, בוהה מתנדנד עם הגוף
 • מניפולציה וחקירה- הילד מראה עניין בצעצועים, מחזיק, שם בפה, מעביר מיד ליד, מרעיש אתם, מסדר אותם בשורה.
 • משחק תפקודי- שימוש דמיוני בצעצועים עם קשר בין לפחות שני דברים. לדוגמא: מרים כוס לפה, משכיב בובות במיטה, שם ריהוט בבית בובות
 • משחק סימבולי-ייצוג של דבר דמיוני על ידי חפץ אמיתי.
  למשל: לוקח קובייה ומסיע אותה כמו מכונית, מדבר בשם הבובה, שותה מכוס דמיוני.

התפתחות משחק חברתי בגיל הרך

 • חסר- הילד משחק לבד ונראה לא מודע למעשים של אחרים
 • מודע לאחרים- מסתכל עליהם או על הצעצועים שלהם ועל מה שהם עושים אבל אינו מצטרף
 • משחק מקביל- הילד משחק באופן עצמאי אבל על יד ילדים
 • מוקד משותף- קשר ישיר בין הילדים, תורות, נתינה וקבלה, מתחלקים בחומרים